SÜZMƏK

SÜZMƏK I f. Oynamaq. Al fişənglər göy üzündə çal-çarpaz süzür (O.Sarıvəlli).

SÜZMƏK II f. Baxmaq, tamaşa etmək. Süzürəm qıy vuran məğrur qartalı; Ömür vəfasızdır, insan qocalır (Ə.Kürçaylı).

SÜZMƏK III f. Süzgəcdən keçirmək. Qəribə duyğular hey axın-axın; Süzülür qəlbimə bayaqdan bəri (B.Vahabzadə).

SÜRÜ
ŞAH

Digər lüğətlərdə