SIĞMAZ

s.: bir yerə ~ incompatible; bir yerə ~ fikirlər incompatible ideas

SIĞMAQ
SIĞMAZLIQ

Digər lüğətlərdə