SABAHLIQ

s. for tomorrow; Mənim ancaq sabahlıq işim var I have work for tomorrow only

SABAHLIĞA
SABİQ

Digər lüğətlərdə