SABİTLƏŞMƏ

fi. stabilization

SABİTLƏŞDİRMƏK
SABİTLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə