SAZ₁

is. [ fars. ] Mizrabla çalınan, armudvari çanağı olan simli xalq çalğı aləti. Saz çalmaq.
[Rəsul:] Mənə bir saz verin, dərdimi sazla deyəcəyəm. Aşıq Qərib”.
Sonra əlinə aldı qonağım bir qızıl saz; Qanadlandı, durmadı, bilməm neçin yerində. M.Müşfiq.

Синонимы

  • SAZ sağlam — gümrah — qıvraq

Омонимы

  • SAZ SAZ I is. mus. Simli xalq musiqi aləti. Sinəsində telli sazı; Aşıqlar söz qoşub gəlir (S.Rüstəm). SAZ II sif

Антонимы

  • SAZ SAZ – NAXOŞ O saz adamdır (İ.Fərzəliyev); Məni naxoş və ya xudbin hesab edir (M.İbrahimov). SAZ – SINIQ Demək ki, işiniz sazdır? (M

Этимология

  • SAZ Farsca saxtən feilinin əsasıdır, “düzəldən”, “yaradan”, “təmir edən” deməkdir: saatsaz və s. Saz həm də çalğı alətinin adıdır (sazandə
SAZ₂
SAZAQ

Значение слова в других словарях