SİQNALÇI

i. signaller, signalman*

SİQNAL
SİQNALİZASİYA

Digər lüğətlərdə