SONA

SONA I is. Vəhşi ördəyin erkəyi. Göydən bir cüt sona endi; Aylı dağın arasına (“Koroğlu”).

SONA II is. Gözəl. Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən; Bir bölük yaşılbaş sonadan, Pəri! (M.P.Vaqif).

SOL
SONSUZ

Значение слова в других словарях