SUBYEKTİV

\[lat.\] прил. субъектив, субъективный (субъектдиз, кьилди са касдиз хас (талукь) тир, гьадахъ галаз алакъалу тир; кьилди; subyektiv səbəblər субъектив(ный) себебар; // объективныйвал авачир, объективный тушир; гъаразкар; subyektiv olmaq субъектив хьун); ** subyektiv idealizm филос. кил. subyektivizm 1).
SUBYEKT
SUBYEKTİVİST

Digər lüğətlərdə