SUCUQ

Bir mənası, ümumiyyətlə, “bağırsaq”, ikinci mənası isə “içi dolu bağırsaq” de­­məkdir. İshal olan adamlara sucuqlayan deyiblər (“bağırsağı boşaltmaq” mə­na­sını verir). İfrazat (nəcisat) anlamı ilə bağlı kəlmə də bununla əlaqədardır. Qədim mənası su ilə bağlıdır (müqayisə et: sucuq, suyuq və cuyuq). Sözün sirop mənası da olub. Sucuq kəlməsinin kökü feil olub (sucmaq), -uq şəkilçisi onu ismə çevrilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SUCA
SUDUR

Digər lüğətlərdə