TƏBİƏT

TƏBİƏT I is. [ ər. ] Varlıq, maddi aləm. Təbiət varlığı əlində oynadır; Ruzgarlar qudurmuş, səmalar əsəbi... (M.Müşfiq).

TƏBİƏT II is. [ ər. ] Xasiyyət. Evin kiçik qızı olan Kiçikxanım isə başqa təbiətdə idi, o, ərköyün və şıltaq idi (M.İbrahimov).

TAYFA
TƏHƏR

Значение слова в других словарях