UYĞUNLAŞMAQ

f. 1. to adjust / to adapt / to accommodate oneself (to); to be* tied / adapted; to harmonize (with), to go* (with); to conform (to); (rəng, əşya haq.) to match (d.); şəraitə ~ to conform to circumstances; Biri digəri ilə uyğunlaşmır One does not go with the other; 2. (mühitə) to be* acclimatized

UYĞUNLAŞMA
UYĞUNLUQ

Digər lüğətlərdə