UYĞUR

Orta Asiyada və Qərbi Çinin bəzi rayonlarında yaşayan türkdilli xalq. Uyğur dili. Uyğur ədəbiyyatı.
UYĞUNSUZLUQ
UYĞURCA

Значение слова в других словарях