VƏRƏMLƏMƏK

f. 1. to fall* ill with tuberculosis / (ciyərdən) consumption; to be* taken ill with tuberculosis; 2. məc. to pine; to waste away through sorrow or illness

VƏRƏM
VƏRƏMLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə