VAKANT

s. vacant; ~ vəzifə a vacant position; ~ professor yeri professorship

VAKANSİYA
VAKS

Digər lüğətlərdə