Qarabağlar rayonu

Qarabağlar rayonuQərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan) azərbaycanlıların əsrlər boyu yaşadıqları qədim Azərbaycan torpaqları. 1937-ci ildə yaradılmış və 1951-ci il martın 19-da ləğv edilərək ərazisi əsasən VediQəmərli rayonlarına birləşdirilmişdir. Mərkəzi Çimənkənd olmuşdur.

Qarabağlar rayonu
İnzibati mərkəz Çimənkənd
Tarixi və coğrafiyası
Yaradılıb 31 dekabr 1937
Ləğv edilib 19 mart 1951

Qarabağlar rayonunda məhv edilən kəndlərin siyahısı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bunlar azərbaycanlıların kompakt yaşadığı kəndlərdir

 1. Əzizkənd (Vedibasar)
 2. Əliqırıx
 3. Əlimərdan (Vedibasar) - 1949-cu ildə Azərbaycana köçürüldükdən sonra kənd ləğv edilmişdir.
 4. Baxçacıq
 5. Bayburd
 6. Böyük Gilanlar-xaraba
 7. Gölcığın
 8. Dəhnəz
 9. Daşnov
 10. Zimmi
 11. İmirzik
 12. İnqala
 13. Haxıs
 14. Hand
 15. Hortun
 16. Qaladibi
 17. Qaraqoyunlu
 18. Məngüs
 19. Yellicə
 20. Yeranos(Heyranıs)
 21. Şahablı
 22. Şuğayıb
 23. Çimənkənd (Aşağı Qarabağlar - Urtsadzor 1978)
 24. Cəfərli
 25. Seyid Kotanlı
 26. Kotuz
 27. Kolanlı
 28. Küsüz

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Vaqif Arzumanlı, Nazim Mustafa, "Tarixin Qara Səhifələri. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq", AMEA Milli Münasibətlər İnstitutu, Bakı, "Qartal, 1998 (elmi redaktor : professor Teymur Əhmədli)

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Azərbaycan Respublikası prezidentinin 18 dekabr 1997-ci il tarixli "1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi deportasiyası haqqında" fərmanı
 2. Azərbaycan Respublikası prezidentinin 26 mart 1998-ci il tarixli "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərmanı
 3. Петрушевский И.П., Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XYI - начале XIX в., Ленинград, 1949
 4. Байбуртян В.А., Армянская колония Новой Джульфы в XYII веке, Иряван, 1969
 5. Тер-Мкртчян Л.Х., Армения под властью Надир шаха. Москва, 1963
 6. Езов Г.А., Сношение Петра Великого с Армянским народом, СПб, 1898
 7. Мамедов С.А., Азербайджан по источникам XV - первой половины XVIII вв., Бакы, 1993 Шопен И., #Шопен И., Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху его присоединения к Российской империи, СПб 1852
 8. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar, Bakı, 1989
 9. Enikolopov İ.K., Qriboedov i Vostok, İrəvan 1954
 10. Qлинка Н.С., Описания переселения армян Aзербайджанских в пределы России, M.1831
 11. Kemal Beydilli, 1828-1829. Osmanlı - Rus savaşında Doğu Anadoludan Rusiyaya Köçürülen Ermeniler, X T.T.K. konqresinde sunulan tebliğ, Ankara,1986
 12. Hovannesiyan R., Armenia on the Road to Independence, Los Angeles, 1976
 13. Обозрение Российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топогрфическом и финансовом отношениях, СПб, 1836
 14. Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского края, Tiflis, 1885
 15. Величко В.Л., Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы, С.Петербург, 1904
 16. "Армянский геноцид". Миф и реальность. Справочник фактов и документов, Б.1992
 17. Hüsyin Baykara., Azərbaycan istiqlal mücadiləsi tarixi, Bakı, 1992
 18. Cahangir Zeynaloğlu, Müxtəsər Azərbaycan tarixi, Bakı, 1992
 19. Заварян С., Экономические условия Карабаха и голод 1906-1907 г., Перевод с армянского, С.Петербург, 1907
 20. Готлиб В.В., Тайная дипломатия во время первой мировой войны, М.1960
 21. Suleyman Kocabas, Tarihte Turk-Rus Mucadelesi, Istanbul, 1989
 22. Шахдин И., Дашнакцутюн на службе русской белогвардейщины и английского командования на Кавказе, Bakı, 1990
 23. Cəmil Həsənov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində, 1918-1920-ci illər, Bakı, 1993
 24. Məmməd Sadıq Aran. "Qardaş köməyi" məqaləsi;1951; Bax: "Ədəbiyyət və incəsənət" qəzeti, 2 oktyabr 1990-cı il.
 25. Azərbaycan Respublikası MDSPİHA, f.276, s.8, iş 463, v.23; Bax: Bəxtiyar Nəcəfov, Лицо врага (История Армянского национализма в Закавказье в конце XIX начале XX в.), Bakı, 1993
 26. Грибойедов А., Seçilmiş əsərləri, 2-ci cild, Moskva, 1977.