XƏBƏRSİZ

XƏBƏRSİZ I zərf Xəbəri olmayan, məlumatı olmayan. Mən on yeddi gündür arvad-uşaqdan xəbərsizəm (S.Qədirzadə).

XƏBƏRSİZ II is. qram. Xəbəri olmayan cümlə.

XƏBƏR
XƏRÇƏNG

Digər lüğətlərdə