XAK FARS

Torpaq.

Fələk, sənlə əlləşməyə bir belə meydan ola,

Tut əlimi, fürsət sənin, lütf ilə ehsan ola.

Getmiş idim mürşüdümə dərdimə dərman qıla,

Mən nə bilim, mən gəlincə xak ilə yeksan ola.

                                                                      (“Qurbani”)

XACƏ FARS
XAK FARS

Значение слова в других словарях