XAK FARS

Torpaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu ürəyində: “məni qolu bağlı, boynu zəncirli görüb kişiləşirsən?” – deyib, sözünə belə davam etdi:

Məni xakda görüb şad olma düşmən,

[Bu gün] məni isə, danla sənündür.

                                (Paris nüsxəsi, 11-ci məclis)

XAK FARS
XAKİ-PAY

Значение слова в других словарях