YABANI

прил.
1. дикий, пустынный. Yabanı otlaqlar пустынные пастбища
2. дикорастущий. Yabanı bitkilər дикорастущие растения, yabanı yem otları дикорастущие кормовые травы
3. чужеродный. Yabanı zülallar чужеродные белки: бот. yabanı albalı костенец, yabanı badam бобовник (степной миндаль), yabanı qızılgül дикая роза, yabanı ərik чернобыльник, yabanı zəfəran сафлор (красильное растение), yabanı innab чижник, yabanı kələm дикая капуста, yabanı mərsin брусника, yabanı süsən морецвет, yabanı turp дикая редька, yabanı soğan дикий лук, yabanı üzüm дикий виноград, yabanı arı зоол. дикая пчела
YABANÇILIQ
YABANILAŞMA

Digər lüğətlərdə