Yanar şistlər

sülh kaustoibiolitlər qrupundan faydalı qazıntı; gili, əhəngdaşlı, silisiumlu çökmə süxur. Tərkibində 10-15%-dən 60-80%-dək üzvi madələr (kerogen) olur. Rəngi qəhvəyi-boz, qəhvəyi-sarı və s. olur. Y.ş.-nin quru distiləsindən qaz, benzin, kerosin, sürtkü yağları, parafin, koks alınır.
Yanar qazlar
Yatağın ehtiyatı