YASTIĞI YÜNGÜL OLSUN

“tezliklə sağalsın” mənasında işlədilən ifadə, nitq etiketi.

YASI DÜŞMƏK
YASTIĞININ DİBİNİ KƏSDİRMƏK