Yatağın ehtiyatı

lay süxurunun tərkibində olan neftin və qazın həcmi.
Yanar şistlər
Yatağın parametrləri