YAXASINDAN ƏL ÇƏKMƏK

təqibi, sorğu-sualı dayandırmaq; aralanmaq, çıxıb getmək, uzaqlaşmaq.

YAXASINDAN ASILIB QALMAQ
YAXASINI CIRMAQ (YIRTMAQ)