YAXMAQ

YAXMAQ I f. Sürtmək, çəkmək. ...Əslində isə bir kəndçi öz bicliyi ilə yüz şəhərlinin başına piy yaxar (M.İbrahimov).

YAXMAQ II f. Yandırmaq. Şairlər, şairlər, bircə söz üstə; Sübhədək yaxdınız ürəyinizi (B.Vahabzadə).

YAXALANMAQ
YAL

Digər lüğətlərdə