YAL

YAL I is. coğr. Sıra dağların və ya dağ massivlərinin ən hündür hissəsi. Yaz olanda yaşıllaşır; Gülür yamacın, yalın (O.Sarıvəlli).

YAL II is. Atın boynundakı tüklər. Yataraq birtəhər atın yalına; Səyirdib dolandı dağın dalına (S.Vurğun).

YAL III is. İtə vermək üçün hazırlanan yemək. Çırmayıb qolunu itə yal tökür (S.Vurğun).

YAXMAQ
YALAQ

Digər lüğətlərdə