ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ

əzab-əziyyət və işgəncələr çoxalmaq, zülm və istismar artmaq, həddən çox olmaq, şiddətlənmək.

ZÜLM ÇƏKMƏK
ZÜLM VERMƏK