ZƏHMƏT ÇƏKMƏK

əmək sərf etmək, çalışmaq, əməksevər olmaq; ~ tər tökmək, əziyyət çəkmək, külüng çalmaq.

ZƏHLƏSİ GETMƏK
ZƏHMƏTİ HƏDƏR GETMƏK