ZƏHMƏTİ YERDƏ QALMAQ

çəkdiyi zəhmətin faydası olmamaq.

ZƏHMƏTİ HƏDƏR GETMƏK
ZƏHMƏTİNİ YERƏ VURMAQ