ZƏRƏR YETİRMƏK

zərbə vurmaq, yaralamaq, əzmək; ~ xəsarət yetirmək.

ZƏRƏR ÇƏKMƏK (DƏYMƏK)
ZƏRƏRİN YARISINDAN QAYITMAQ