ZARAFATA SALMAQ

müəyyən bir fikri, istək və ya niyyəti yumorla, eyhamla, üstüörtülü şəkildə eşitdirmək.

ZARAFAT GƏLMƏSİN
ZAVAL GÖRMƏMƏK