ZAVALA GƏLMƏMƏK

qəzaya, bədbəxtliyə düçar olmamaq, məhv olmamaq.

ZAVALA GƏLMƏK
ZAYI ÇIXMAQ