ÖTRÜ

qoş. for, because of, on account of; səndən ~ for you; Tomdan ~ for Tom; nahardan ~ for dinner; avtobusdan ~ for thebus; vətəndən ~ for one’s country; hər sözdən ~ for every word; ondan ~ because of him

ÖTMƏK
ÖTÜB-KEÇMƏK

Digər lüğətlərdə