ÜMUMİ

\[alm. Allgemein; fr. Gènèral; ing. General; lat. Generalis; tr. Genel; ər. ػ ىًو \] – Cinslə, növlə bağlı olan, bir cinsin bütün növlərini daxilində toplayan, bir növün aid olduğu hər şeyi toplayan. Təkcədən ümumiyə, daha az ümumi bilikdən daha çox ümumi biliyə keçiddən ibarət məntiqi proses \[məs., ―istilik‖ anlayışlarından ―enerji‖ anlayışına, Evklid həndəsəsindən Lobaçevski həndəsəsinə keçid\], həmçinin bu prosesin nəticəsi: ümumiləşdirilmiş anlayış, mühakimə, elm qanunu, nəzəriyyə.
ÜLKÜ
ÜNSİYYƏT

Значение слова в других словарях