ƏBƏDİ

\[ər.\] прил., нареч. эбеди (1. мидаим, даими, гьамишалух; // рекьин тийир, гьамиша яшамиш жедай; эхир авачир, и кьил-а кьил авачир; 2. кил. əbədən); ** əbədi istirahət evi эбеди ял ядай кӀвал, эхиратдин кӀвал, сур; əbədi yuxu эбеди ахвар, кьиникь; əbədi yuxuya getmək, əbədi susmaq эбеди ахварал фин, эбеди кисун, кьин.
ƏBƏDƏN
ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə