ƏL

İxvan \[ər. ألإخٛأْ \]– İslamiyyətdə \[misir\] şeyx həsən əl-Bənnanın yaratdığı \[1928\] ―Müsəlman Qardaşlar‖ cəmiyyəti adlı dini-siyasi təşkilatın üzvlərinin adı. İslam Şərqində ―İxvan əs-Səfa‖ \[Saflıq qardaşları\] adı ilə məşhurdur.
ƏKSLİK
ƏLƏVİLİK

Значение слова в других словарях