ƏZM

i. 1. resolve, resolution, (fixed) determination; will; möhkəm / dönməz ~ steady resolve; strong determination / will; 2. purposefulness

ƏZİZLİK
ƏZMƏK

Digər lüğətlərdə