ƏCR

\[أجش \] – əvəz, mükafat deməkdir. Əcr, insanların bu dünyada çəkdikləri əzablara, işlədikləri xeyir əməllərə və etdiyi ibadətlərə əvəz olaraq axirət dünyasında Tanrının verdiyi müka-fatlardır.
ƏCƏMİ
ƏDALƏT

Digər lüğətlərdə