LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AĞLAR

AĞLAR I is. Ağ irqə mənsub olanlar, qaraların əksi. Qılıncdan keçirdi bizi bu ağlar; Lalə tək qızardı Amazon çayı (S.Vurğun).

AĞLAR II is. tar. Əksinqilabçılar. Qırmızılar ağlara qalib gəldi.

AĞIZLIQ
AĞZIBİR

Digər lüğətlərdə