LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AĞZIBİR

AĞZIBİR I is. dan. Darısqal yer, heyvan salınan yer, həbsxana və s. Saldın axır öz əlinlə özünü ağzıbirə (M.Ə.Sabir).

AĞZIBİR II zərf, dan. Sözübir, dilbir, müttəfiq. İşdə ağzıbir olmaq lazımdır.

AĞLAR
AX

Digər lüğətlərdə