ABONEMENT

i. 1. subscription (to, for); 2. (teatra, futbola və s. mövsüm bileti) season ticket

ABQORA
ABONENT

Digər lüğətlərdə