ACI

Acıq kəlməsi ilə eyni kökə malikdir. Acı “turş” demək olub (indi məna bir qədər dəyişib), acıq isə hirs anlamında işlədilir. Bu da “turş” anlamı ilə əlaqədardır. Təsadüfi deyil ki, acıqlı adam üz-gözünü turşudur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) 

ACGÖZ
ACIRĞAN

Digər lüğətlərdə