ADİL

ADİL – ZALIM Qurban otuz səkkiz ya qırx yaşında bir ağıllı, doğru və adil bir adam idi (İ.Musabəyov); Bu gün sinəmizə bu dərdi yazaq; Sabah zalımların qəbrini qazaq (S.Vurğun).

ADİ
AFƏRİN

Значение слова в других словарях