AĞCAQANAD

Qanadları ağ olduğundan belə adlanıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞCA
AĞCAQAYIN

Digər lüğətlərdə