AĞCAQANAD

Qanadları ağ olduğundan belə adlanıb. 

AĞCA
AĞCAQAYIN

Digər lüğətlərdə