AĞCAQAYIN

Ağca rəng bildirir, qayın isə “yanma” (bu, qaynamaq sözü ilə qohum­dur) deməkdir: “rəngi ağ olan və tez yanan ağac” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) 

AĞCAQANAD
AĞCAQOVAQ

Digər lüğətlərdə