AŞIRMA

AŞIRMA I is. Şalvara bənd edilən lentşəkilli qoşa bağ; şalvar asmalığı. [ Fətullayev ] …elə faytonun içindəcə uzun şinelinin üstündən bağladığı onaçılanı yana çəkdi. Aşırmasını düzəltdi (İ.Şıxlı).

AŞIRMA II is. Plovun bir növü. Bir dəfə dost-aşnasına xəbər verdi ki, hamısı cümə günü ona aşırma plova qonaqdırlar (Ə.Haqverdiyev).

AŞIQLIQ
AŞIRMAQ

Digər lüğətlərdə