AŞIRMAQ

AŞIRMAQ I f. Qaldırıb qoymaq, yükləmək, keçirmək. Həcər təkrar papağı başına qoydu, əlini aynalıya atdı, kəməri çiyninə aşırdı (S.Rəhimov).

AŞIRMAQ II f. Yıxmaq, çevirmək. Telman Paşayev rəqibini başı üzərindən aşırıb təmiz qələbə qazandı.

AŞIRMAQ III f. Bir şeyi acgözlüklə və cəld yemək. Bozartmanı yedilər, hələ üstəlik toyuğun da çığırtmasını aşırdılar.

AŞIRMA
AŞLIQ

Digər lüğətlərdə