abırsız-abırsız

abırsız-abırsız
abırsız
abırsızca

Digər lüğətlərdə