ADƏM

Qədim yəhudi dilində “insan” deməkdir. Bizə ərəb dilindən keçib. Türk alə­mində kişi sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)    

ADENOMA
ADƏMDƏN-XATƏMƏ

Digər lüğətlərdə