AKT

\[alm. Akt; fr. Acte; ing. Act; lat. Actus; yun. Energia; ər. ػ مً osm. tr. fiil, amel\] Hərəkət, iş. Sxolastik fəlsəfədə Aristotelin anergia = reallaşdırma, aktlaşdırma, həyata keçirmə mənaları ilə üst-üstə düşür
AKSİYA
AKTİVİZM

Значение слова в других словарях