alp

1) is.

~ dağları Alpes f pl ; 2) sif. alpin, -e ; alpestre ; ~ çəmənlikləri alpages m pl ; ~ otlaqları pâturages m pl alpestres

aloye
Alp dağları

Значение слова в других словарях